List Of All Community Wifi Projects Around Exarcheia

From ExarcheiaNet Wiki
Jump to: navigation, search

Running Community Wifi Projects

Potential Community Wifi Projects

Asimaki Fotila

Navarino Park

Exarcheiq Square

Akademia Platonos & Kafeinion

FairSpot Themistokleus